Cirkulär ekonomi

Pilotprojekt inom cirkulär ekonomi

CSR Småland kommer under 2019 driva ett pilotprojekt inom cirkulär ekonomi. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och Region Jönköpings län. Ett 15- tal företag från Jönköpings län, både tillverkande företag och tjänsteföretag, kommer medverka i projektet med syftet är att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och medvetenheten om fördelarna med en cirkulära affärsmodeller.

Vad får deltagande företag?
• Ökad kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.
• Inspiration från hur andra företag arbetar med cirkulär ekonomi.
• Stöd att identifiera möjligheter för verksamheten att bli mer cirkulär (möjlighetsfokuserad nulägesanalys).
• Stöd att ta fram en handlingsplan hur genomförande.

Förutom föreläsningar, workshops och studiebesök, får varje företag 10 timmar individuell coachning för att göra en nulägesanalys och ta fram en handlingsplan.

Vad krävs av deltagande företag?
• Att delta på föreläsningar, workshops och individuell coaching under året.
• Att med stöd från projektet genomföra en nulägesanalys och ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska skickas in till projektägaren innan projekttidens slut.


5/3 Uppstart av projektet med föreläsning och workshop

Tomas Ekström från On Solid Ground AB, och tidigare hållbarhetschef på Kinnarps AB, gav en inblick i vad cirkulär ekonomi är och exempel på hur det kan omsättas i ett företags affärsmodell. Under workshopen jobbade vi i mindre grupper med att identifiera möjligheter för cirkularitet. Vid detta tillfälle medverkade förutom deltagande företag, representanter från andra företag, akademien, ideella organisationer och offentliga aktörer, som hade intresse av att lära sig mer om cirkulär ekonomi.


Den 4/4 och 3/5 anordnar vi föreläsning och workshops för de företag som kommer att delta i projektet. Information skickas ut via mejl.

Under v.21 och 22 kommer vi att anordna ett antal studiebesök. Mer info kommer.