Cirkulär ekonomi

 

Pilotprojekt inom cirkulär ekonomi

CSR Småland kommer under 2019 driva ett pilotprojekt inom cirkulär ekonomi. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och Region Jönköpings län. Ett 15- tal företag från Jönköpings län, både tillverkande företag och tjänsteföretag, kommer medverka i projektet med syftet är att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och medvetenheten om fördelarna med en cirkulära affärsmodeller.

Vad får deltagande företag?

• Ökad kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.
• Inspiration från hur andra företag arbetar med cirkulär ekonomi.
• Stöd att identifiera möjligheter för verksamheten att bli mer cirkulär (möjlighetsfokuserad nulägesanalys).
• Stöd att ta fram en handlingsplan hur genomförande.

Förutom föreläsningar, workshops och studiebesök, får varje företag 10 timmar individuell coachning för att göra en nulägesanalys och ta fram en handlingsplan.

Vad krävs av deltagande företag?

• Att delta på föreläsningar, workshops och individuell coaching under året.
• Att med stöd från projektet genomföra en nulägesanalys och ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska skickas in till projektägaren innan projekttidens slut.


5/3 Uppstart av projektet med föreläsning och workshop

Tomas Ekström från On Solid Ground AB, och tidigare hållbarhetschef på Kinnarps AB, gav en inblick i vad cirkulär ekonomi är och exempel på hur det kan omsättas i ett företags affärsmodell. Under workshopen jobbade vi i mindre grupper med att identifiera möjligheter för cirkularitet. Vid detta tillfälle medverkade förutom deltagande företag, representanter från andra företag, akademien, ideella organisationer och offentliga aktörer, som hade intresse av att lära sig mer om cirkulär ekonomi.


4/4 Fördjupad kunskap om cirkulära affärsmodeller

Den andra träffen var en workshop för de företag som valt att vara deltagare i projektet. Syftet var att ge deltagarna fördjupad kunskap om cirkulär ekonomi, industriell symbios och grundläggande principer för cradle to cradle. Ett ytterligare syfte var att företagen skulle börja tänka konkret i vad cirkulära modeller kan betyda för respektive verksamhet.

Emma Dalväg från Coest föreläste om cirkulära affärsmodeller och industriell symbios och gick igenom centrala begrepp som t ex biologiska och tekniska näringsämnen samt gav en rad exempel på cirkulära affärsmodeller. Deltagarna fick göra övningar kring input – output – stock samt fundera på eventuella samarbetspartners för att skapa affärer av vad de listat under input – output – stock.

Platsen för workshopen var Circular Centre, ett nystartat socialt företag i Jönköping och ett av de deltagande företagen.


3/5 Fördjupad kunskap om cirkulära affärsmodeller

Den tredje träffen var en workshop för de företag som valt att vara deltagare i projektet. Syftet var att ge deltagarna förståelse om affärsmodellens utveckling och lära sig verktyget Business Model Canvas. Ett ytterligare syfte var att börja tänka konkret på förändrat värdeerbjudande till en specifik målgrupp.

Träffen var förlagd på Rudenstams Bär & Frukt och började med en rundvandring där David berättade om hur de har utvecklat Rudenstams affärsmodell. Därefter föreläste Leona Achtenhagen och Anders Melander från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. De gick igenom Business Model Canvas och därefter fick deltagarna fundera över sitt företags värdeerbjudande till olika kundsegment.


Studiebesök

Den 20/5 åkte vi på studiebesök till Material ConneXion och till Ljusgårda

Material ConneXion är en brygga mellan industrins tekniska kunnande och de kulturella och kreativa näringarna. Det är ett av världens största materialbibliotek som idag består av ca 8 000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker.

Ljusgårda är en toppmodern inomhusodling. Det är en klimatcertifierad anläggning som med hjälp av svensk innovation kan styra luft, ljus och vatten för att skapa perfekta odlingsförhållanden för varje specifik planta. De använder endast förnybara energikällor, är helt fria från bekämpningsmedel och GMO och har cirkulära vattensystem vilket innebär 99% mindre vatten än traditionella odlingar.

Den 28/5 arrangerades ett studiebesök till på Atacac i Göteborg, samt Q Tech på Science Park

Atacac is a Swedish based fashion studio founded by Rickard Lindqvist and Jimmy Herdberg. Atacac aims to redo the way to design, present, sell and produce garments.

Glenn Wilander på Q Tech Digitalisering, delade med sig av erfarenheter från ett digitaliseringsprojekt för resursutnyttjande av kapacitet för underleverantörer i stålindustrin under en träff på Science Park, Jönköping.


5/9 Fördjupad kunskap om cirkulära affärsmodeller