Erfarenhetsutbyte med svenska hållbarhetsnätverk

Fredagen den 24 augusti åkte tre av CSR Smålands styrelseledamöter (Anna Carendi, Patrik Holst och Jenny Jakobsson) till Göteborg för ett erfarenhetsutbyte med andra CSR/hållbarhetsnätverk som finns runt om i Sverige.

Medverkade gjorde representanter från CSR Västsverige, CSR East Sweden, CSR Skåne, CSR Sweden, Sustainable Småland, EMC (Energi- och Miljöcentrum), NMC (Nätverket för hållbart näringsliv), CirEko, Global Compact Network Sweden och Social Venture Network (SVN).

Det här var första gången som svenska hållbarhetsnätverk träffades för att utbyta erfarenheter. Vi insåg snabbt att mycket förenar våra verksamheter, inte minst vår gemensamma strävan att vara med och bidra till att Agenda 2030 och de 17 globala målen nås. Vi insåg att vi också har mycket att lära av varandra. Vår ambition är att öka vårt samarbete, vilket vi hoppas ska bidra till ökad medlemsnytta för alla våra medlemsorganisationer. Tillsammans kan vi och våra medlemsorganisationer göra stor skillnad för en mer hållbar värld – lokalt, nationellt och globalt.

Gruppbild svenska hållbarhetsnätverk