15


okt

2020 års hållbarhetskonferens

kl.8.00-12.00 (incheck från kl.7.45)

Hållbara Affärer – genom hållbara leverantörsled

Inköpare och upphandlare är Sveriges viktigaste hållbarhets-professioner, men varför då?

En stor andel av de varor och produkter som konsumeras i Sverige produceras i andra länder som har lägre hållbarhetskrav. Hur ser det ut med upphandlingskraven och inköpskraven i det offentliga och i det privata affärslivet? Hållbar konsumtion och produktion, mål 12 inom Agenda 2030, har av OECD identifierats som det mål där Sverige har störst utmaningar. Tar vi hänsyn till statistik som omfattar utsläpp från svenska företag som skett både utanför och innanför Sveriges gränser blir de totala utsläppen av klimatgaser år 2016 cirka 63 miljoner ton CO2ekv.

Parul Sharma kommer att tala om hållbar produktion och konsumtion och hennes erfarenhet från revisioner i så kallade högriskländer. Vilka verktyg behövs för genomlysning? Vem är en högriskleverantör? Metoder för uppföljningar, hur ser dessa ut? Vilka risker inom miljö och mänskliga rättigheter har ökat under Coronapandemin? Vad är nutida slaveri och vad är minimikraven på företag med inköp eller upphandling i högrisk-kedjor?

PROGRAM
7.45 Check-in för de som är osäkra på Zoom
8.00-8.30 Inledning
8.30-10.30 Föreläsning med Parul Sharma
10.30-11.00 Tre lokala exempel
11.00-11.45 Panelsamtal
11.45-12.00 Summering & avslut

Anmäl dig senast den 14/10 till info@csrsmaland.se

Årets hållbarhetskonferens är gratis.

Lyssna gärna på Parul Sharmas sommarprat i ämnet eller läs hennes bok Produktionskedjan – ditt ansvar för människa och miljö.