26


mar

Årsmöte 2021

kl.15.00-16.30

Den 26 mars är det dags för CSR Smålands årsmöte

På årsmötet ska förtroendevalda till CSR Smålands styrelse väljas. Vill du vara med och utveckla vår förening eller vet du någon annan som du tror skulle vara lämplig? Nominera dig själv eller annan person genom att kontakta Anna Benderius, som är sammankallande i valberedningen,
anna.benderius@almi.seSenast den 8 februari behöver valberedningen ha nomineringarna!

Skriftlig kallelse till årsmötet skickas via e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsmötesdagen. Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas till årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftliga yttrande över förslaget. Förslag skickas senast den 26 februari till styrelsens ordförande, Anna Carendi, anna.carendi@diya.se.

Datum: fredagen den 26 mars
Tid: 15.00-16.30
Plats: digitalt via Zoom

Mer information samt handlingar till årsmötet kommer publiceras här när det närmar sig!