01


apr

Årsmöte CSR Småland

kl 13.00-15.00

Välkommen på CSR Smålands årsmötet 2022!

Den 1a april bjuder vi medlemmar i CSR Småland att delta på ordinarie årsmöte.

Program:

13.00-13.45: Årsmöte
13.45-14.15: Föreläsning: Introduktion till The Doughnut Economics
14.15-15.00: Diskussion: Vad behöver CSR Smålands medlemmar för att ställa om till mer hållbara verksamheter och hur kan CSR Småland vara ett stöd? Kom med förslag på aktiviteter, projekt, teman för föreläsningar, utbildningar etc.

Varje medlem utser ett ombud till årsmötet, men vi välkomnar fler deltagare per organisation. Meddela om du är ombud för din organisation eller inte när du gör din anmälan.

Anmäl ditt deltagande till info@csrsmaland.se senast den 31 mars.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i CSR Småland

Har du några frågor, kontakta Ellen Brengesjö, marknadskoordinator CSR Småland, info@csrsmland.se.

Handlingar: 

Kallelse årsmöte 2022-04-01

Dagordning årsmöte 2022-04-01

Antagna stadgar 2016-04-29

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning & revisionsberättelse 2021

Verksamhetsplan & budget 2022

Förslag medlemsavgifter 2023

Förslag från valberedningen 2022