15


sep

Hållbarhetskonferens 15/9 med A Sustainable Tomorrow

Kl. 07.30-13.30

Save the date

Den 15 september 2023 arrangerar A Sustainable Tomorrow den tionde upplagan av sin hållbarhets- och framtidskonferens. Vi på CSR Småland kommer att agera hubb för konferensen och erbjuder er en möjlighet att följa livesändningen tillsammans med oss. 

Årets tema är Disruption – människa, maskin och metod. Det är dags att etablera nya arbetssätt och affärsmodeller. Nya samarbeten. En växel till efter innovation. Disruption är ett sätt att göra saker radikalt annorlunda, det kan röra sig om detaljer eller om helheter, om affärsmodeller såväl som politik. Det disruptiva tankesättet kan appliceras på allt från inkludering till produktinnovation och har internationellt visat sig ge stor affärsnytta.

 Årets keynote talare 

Från vänster:

  • Linnéa Claesson är en prisbelönt föreläsare, jurist, tvåfaldig handbollsvärldsmästare och människorättsförsvarare. Hon talar med stor karisma om viktiga ämnen som mod, medmänsklighet och mångfald.
  • Fredrik Reinfeldt är en återkommande och mycket uppskattad föreläsare hos A Sustainable Tomorrow. Han ger en global omvärldsanalys kopplad till årets fokusområde Disruption. 
  • Märtha Rehnberg är en visionär entreprenör med omfattande klimatengagemang. Som vår expertrådgivare ger hon en djupare förståelse för årets fokusområde Disruption. 
  • Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, världens ledande centrum för klimat- och hållbarhetsforskning. Han förklarar varför Disruption är nödvändigt för att undvika en planetär kollaps.

 

Tvärsektoriell trio diskuterar Disruption

A Sustainable Tomorrow 2023 inleds med ett tvärsektoriellt samtal om årets fokusområde Disruption med tre starka representanter från civilsamhället, näringslivet och akademin.

Från vänster:

  • Dr. Katarina Blomkvist har mer än 15 års erfarenhet av akademiska studier om disruptiv innovation och intraprenörskap vid Uppsala universitet. Hon är grundare av Daily Innovation, ett företag specialiserat på innovationskraft med rötterna djupt rotade i forskning.
  • Dr. Christofer Laurell är Senior Vice President of Research and Public Affairs på Einride, ett svenskt teknikföretag som utvecklar och tillhandahåller transportlösningar baserade på elektriska och autonoma fordon, vilket driver övergången till hållbara transporter.
  • Sara Nilsson Lööv är legitimerad psykolog, klimataktivist och en av initiativtagarna till Rebellmammorna. Med klimatpsykologisk kunskap som bas stöttar hon människor i att känslomässigt ta till sig klimatkrisens innebörder och gå till konkret, effektiv och långsiktigt hållbar handling.

Goda exempel från näringslivet

  • Henrik Linder, Resurs, nordisk hållbarhetschef, Resurs Bank
  • Matilda Machacek, Vice President Offshore Development Nordics, RWE Renewable

Schemat i Jönköping

Vi är också glada att meddela att vi bokat det då alldeles nyinvigda Science Towers i Jönköping, där FC-Gruppen kommer serva oss med fika och lunch. Vi på CSR Småland ser fram emot att agera hubb i Jönköping, så se till att SAVE THE DATE! 

Agenda:

Frukost & mingel mellan kl. 08-09

Programstart 09.00

Paus 10.53-11.23

Programslut 13.10

Lunch: 13.15-14.00