14


jun

Nytt nätverk: Hållbarhet i leverantörskedjan

Kl. 08.30-12.30

Den 14 juni startar vi upp ett nytt nätverk för hållbarhet i leverantörskedjan.

Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan handlar om att utveckla och implementera en metodik för att på ett strukturerat sätt hantera frågor kring socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. I ett större perspektiv innebär det att bidra till samhällsnytta samtidigt som det stärker organisationens konkurrenskraft.

Nätverket Hållbarhet i leverantörskedjan har som mål att vara ett forum där vi tillsammans hjälps åt att anpassa metodiken till varje deltagande organisations förutsättningar. Målet är vidare att deltagande företag ska påbörja ett aktivt arbete kring hållbarhet i leverantörskedjan.

Nätverket riktar sig till dig som köper in eller upphandlar råvaror eller produkter där det finns en leverantörskedja som sträcker sig utanför Sveriges och ofta utanför Europas gränser. Metodiken som vi kommer arbeta med är utvecklad för att passa SMF-verksamheter som har begränsade resurser att sätta av för leverantörarbetet. Den är vidare utvecklad med mål att generera både samhällsnytta och affärsvärde.

Som medlem i nätverket får du tillgång till en grupp personer med intresse för hållbarhetsarbete i leverantörskedjan och som blir dina bollplank. Du förväntas bidra i dialoger och ge konstruktiva förslag som bidrar till utveckling av alla deltagares hållbarhetsarbete. Korta föreläsningar/presentationer, exempel från ett par andra företag. Vi turas om att planera och anordna träffarna.

Vi planerar för fyra fysiska träffar, ca 4 h per gång. Första träffen genomförs 14 juni och då går vi igenom metodiken för hållbarhetsarbete i leverantörskedjan. Vid de efterföljande träffarna arbetar vi med de olika verktygen.

Samordnare för nätverket är Patrik Sundberg, som driver Sundberg Sustainability och är delägare i Hållbarhetsteamet och som har 25 års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete.

Deltagaravgiften är 7 500 kronor för medlemmar i CSR Småland och 15 000 kronor för icke medlemmar. Avgiften faktureras utan moms.
Start: 14 juni kl. 08.30-12.20
Anmälan: Välkommen med din anmälan senast den 31 maj till info@csrsmaland.se
Mer information:
 Välkommen att kontakta Patrik på telefon 0702-60 70 99, e-post patrik@susu.se eller kontakta CSR Småland på info@csrsmaland.se