27


jan

Stärk ditt hållbarhetsarbete i leverantörskedjan

kl.08.00-09.30

Visste du att hållbarhetsarbete i leverantörskedjan berör de allra flesta organisationer, och att de flesta upplever frågan som svår? Häng med när Patrik Sundberg, från Hållbarhetsteamet och representant för CSR Småland, berättar hur du som företag kan främja hållbarhet i leverantörskedjan. Genom att kombinera olika verktyg får du  ett effektivt hållbarhetsarbete som genererar affärsvärde.

Under morgonen kommer Patrik Sundberg att prata om utmaningar i leverantörskedjan och det kommande EU-kravet om Due Diligence. Han berättar även om en metodik för hållbarhetsarbete i leverantörskedjan som är anpassad till SMF-verksamheter. Den är utformad för att arbetet ska kunna drivas med begränsade resurser.

Du får även lyssna till Nevotex VD Thom Nilsson samt Sandra Comstedt, Kvalitets- och miljösamordnare, som kommer berätta om hur Nevotex har utvecklat sitt leverantörsarbete.

Nevotex är Norra Europas ledande textilgrossist. De började arbeta strukturerat med hållbarhet under 2019. De har gjort en omfattande utveckling av arbetssätt med leverantörskedjan. De har bland annat utvecklat sin Code of Conduct, sin leverantörsbedömning och arbetar med kartläggning av leverantörskedjor.

Detta är ett arrangemang i samarbete med Science Park.

För information och anmälan, se Science Parks hemsida.