01


feb

Träff med Hållbarhetschefsnätverket, tema: hållbarhetsrapportering

kl.12.00-16.30

Den 1 februari är det dags för näst träff för hållbarhetschefsnätverket. Temat för träffen kommer att vara hållbarhetsrapportering och kommunikation.

 

Hållbarhetschefsnätverket är ett nätverk som CSR Småland arrangerar i samarbete med Handelskammaren i Jönköpings län. Nätverket riktar sig till dig som ansvarar för ditt företags hållbarhetsarbete och syftar till att stärka dig i rollen som hållbarhetschef och skapa förutsättningar för dig att leda detta viktiga arbete. Genom nätverket vill vi möjliggöra för hållbarhetschefer från olika branscher att gemensamt utforska olika områden inom hållbarhet, dela erfarenheter och diskutera utmaningar och möjligheter. Nätverket leds av Anna Carendi och Jenny Jakobsson från Hållbarhetsteamet.

 

Om du är intresserad av att vara med i nätverket, kontakta Handelskammaren Jönköpings län. Mer information finns på Handelskammarens hemsida.