27


aug

Workshop kring Cirkulär ekonomi

kl.8.30-12.30

Välkommen till nästa steg i utveckling av produkter och tjänster för Cirkulär ekonomi

CSR Småland, Energikontoret Norra Småland och RISE inbjuder till att utforma och delta i ett projekt för att utveckla idéer till produkter och tjänster som kommit fram i pilotprojektet för cirkulär ekonomi, Region Jönköpings läns hållbarhetsutbildning eller som uppkommit på annat sätt.

För att utforma projektansökan så relevant som möjligt, inbjuder vi till en workshop med målsättningen att designa projektinnehållet. Vi vill uppmuntra att idéerna kombinerar energi, design och beteendevetenskap för att ta fram kunskap, produkter, affärsmodeller och tjänster som påskyndar omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle.

När: 27 augusti kl. 8.30-12.30
Var: Internationella Handelshögskolan sal B2011
Anmälan:info@csrsmaland.se senast 25 augusti
Frågor: jenny@adlignum.se

Glädjande nog har vi sett många intressanta produkter, tjänster, symbioser och samarbeten börja ta form och vi tror och hoppas att detta projekt kan bli en katalysator för att gå från tanke till marknad. Projekttid ca 1 år.

På workshopen kommer vi tillsammans identifiera vad som behövs i fråga om kunskap, kontakter, coaching osv. Fundera på vad du skulle behöva! Vi kommer också be dig lämna en avsiktsförklaring, så att vi kan visa för finansiären hur många företag som vill vara med. Er investering blir i form av er tid. Projektansökan ska vara inne 10 september, så det är snabba ryck! Om du/ni inte kan vara med på workshopen, meddela oss om ni ändå vill delta i projektet.

Ser framemot att ta nästa steg tillsammans!

För CSR Småland:
Anna Carendi och Jenny Jakobsson