17


okt

Företagande, naturkapital och resiliens i ett förändrat klimat

Kl. 09.00

Framtidens utmaningar är komplexa. Naturbaserade lösningar, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, biologisk mångfald och ett förändrat klimat tar allt större plats inom näringslivet. Hur hänger frågorna ihop? Är det affärskritiska frågor och hur kan jag avgöra om de är relevanta för min verksamhet?

Tid: Kl. 09.00
Länk skickas ut till anmälda deltagare.

Magnus Tuvendal från Calluna kommer att prata om hur företag kan hantera dessa utmaningar.

Jag vill anmäla mig!

I samverkan med Länsstyrelsen Jönköping under Klimatveckan i Jönköpings län