29


mar

Workshop Cirkulär Ekonomi & Hållbar produktutveckling

Kl. 08.00-13.30

Vill ni utforska potentialen föra att göra en produkt mer cirkulär? 

Behovet och efterfrågan på cirkulära produkter och affärsmodeller växer. Som företag har ni nu chansen att få lära er mer om cirkulär ekonomi och testa ett verktyg för att identifiera potentialen för cirkularitet i en av era produkter.

Under denna workshop kommer du få:

  • Grunderna för cirkulär ekonomi med avstamp i hållbar produktutveckling.
  • Inspirerande exempel på cirkulära affärsmodeller.
  • Kunskap om hur företag kan arbeta för att bli mer cirkulära.
  • Testa ett verktyg för att identifiera potentialen för cirkularitet i en produkt.
  • Ta fram en handlingsplan för ert företag hur ni kan gå från lijärt till cirkulärt.

Anna Carendi och Jenny Jakobsson från Hållbarhetsteamet lotsar oss genom dagen. De har lång erfarenhet av att stötta företag med att integrera hållbarhet i strategier, affärsmodeller och kommunikation. Tillsammans med forskningsinstitutet Rise och Jönköping University har Hållbarhetsteamet varit med och tagit fram ett verktyg för företag att kunna testa potentialen för cirkularitet för produkter eller tjänster.

Workshopen finansieras av Region Jönköpings län, och arrangeras tillsammans med Gnosjö Business Region.

Upplägg:

8.00-8.30 Frukost och nätverkande
8.30-8.45 Intro hållbarhetsnätverk BGR
8.45-10.00 Intro till cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller, inkl. exempel, övningar och diskussionsfrågor
10.00-10.30 Paus
10.30-12.00 Workshop om företagens potential för att gå från linjärt till cirkulärt
12.00-12.30 Berätta om er cirkulära idé för övriga deltagare och få feedback
12.30-13.30 Gemensam lunch och nätverkande

Här kan du hitta mer information och anmälan, som vi behöver senast 16 mars.