Årsmöte och uppstart av cirkulär ekonomi-projektet

Karta Otillgänglig

Datum: 05/03/2019
Tid: 8:00 – 12:00


IMG_5016

Årsmöte för CSR Småland tisdag 5 mars 2019

Tid: kl.8.00-09.00, därefter uppstart av cirkulär ekonomi-projektet med föreläsning +workshop kl.09.00-12.00.

Plats: Plats meddelas senare, men kommer vara i centrala Jönköping.

Detaljerat program presenteras inom kort.

Varje medlem utser ett ombud till årsmötet, men vi välkomnar fler deltagare per organisation och även andra som är intresserade av föreningens verksamhet, att medverka denna förmiddag.

Anmäl ditt deltagande till info@csrsmaland.se senast den 26 februari.

Meddela om du är ombud för er organisation. Eftersom vi bjuder på morgonfika så vill vi också veta eventuella allergier/kostönskemål.

Om årsmötet:

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas senast före april månads utgång.

Skriftlig kallelse till årsmöte och förslag till dagordning ska skickas till föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer skickas till medlemmarna senast en vecka före årsmötet.