Hållbarhetskonferens 8 februari 2018

Karta Otillgänglig

Datum: 08/02/2018
Tid: 12:00 – 16:30


Hållbara affärer – vägen framåt!

En konferens med fokus på hur hållbarhetsarbete utvecklar din verksamhet. Ni kommer att få ta del av erfarenheter och möjligheter inom de tre områdena miljö, ekonomiskt och socialt ansvar. Låt er inspireras av hur andra arbetar med hållbarhet ur olika perspektiv. Dessutom kommer Sveriges ambassadör för hållbart företagande att presentera regeringens ambition för utveckling av hållbara företag i Sverige.

När: Torsdag den 8/2 kl.12.00 – 16.30
Var: Jönköping University, Gjuterigatan 5, Jönköping

  

Program

12.00-13.00 Lunch och registrering
Lunch serveras i Orangeriet på Högskolan för lärande och kommunikation
(Föreläsningarna hålls sen i Sal B1014 på Jönköping International Business School)


13.00-14.00 Hållbart företagande
– Regeringens nya och mer ambitiösa politik för hållbart företagande syftar bland annat till att stötta företagen i deras hållbarhetsarbete. Diana Madunic kommer att berätta hur svenska företag kan gynnas.

Talare: Diana Madunic, Sveriges ambassadör för hållbart företagande

14.00-14.15 Erfarenheter från hållbarhetsredovisning och intressentdialog – Smekab Citylife arbetar med en helhetssyn på sin verksamhet och sina produkter och delar med sig av sina erfarenheter från arbetet med upprättandet av en hållbarhetsredovisning och dialog med intressenter.

Talare: Thomas Rydhagen, VD Smekab Citylife

14.20-14.35 Hållbarhetsarbete skapar värden i den egna organisationen – Hagagruppen importerar möbler från Kina, vilket är en utmaning i sig. De har arbetat med hållbarhet både bland leverantörer och lokalt, vilket skapat stora mervärden i den egna organisationen.

Talare: Gerd Winberg, Hagagruppen

14.35-15.00 Fikapaus

15.00-15.15 Hållbarhetsarbetet öppnar nya dörrar i affärsrelationer – ATEA sätter fokus på ohållbara lösningar inom IT-branschen och har en ambition att påverka branschens utveckling.

Talare:  Andreas Rydell, Atea

15.20-15.35 Affärsrelationer mellan sociala och traditionella företag genererar affärsutveckling och samhällsnytta – All:In, Allservice Industri är ett socialt företag som genom kompetensutveckling och praktik hjälper nyanlända till arbete inom industrin.

Talare: Frida Karlsson, All:in & Mariana Morosanu, Coompanion Jönköpings län

15.40-15.55 Så arbetar Region Jönköpings län för att bidra till hållbara affärer – RJL:s nya hållbarhetsprogram trädde i kraft 20170101. I programmet tydliggör regionen bland annat hur de vill bidra till att gynna hållbara företag.

Talare: Jacob Mild, Region Jönköpings län

16.00-16.15 Hållbar odling av Quinoa i Sverige – Quinoaodling i Sverige är ett utmärkt exempel på hur vi kan bedriva hållbart lantbruk i Sverige.

Talare: David Appelgren, Svensk Quinoa

16.15-16.30 Summering av dagen

Pris
295 kr exkl. moms/person, inkl. lunch och fika – medlemmar i CSR Småland
595 kr exkl. moms/person, inkl. lunch och fika – övriga deltagare

Anmälan
Anmäl senast 1 Feb till info@csrsmaland.se
Anmälan är bindande. Uppge även matallergi eller specialkost.
Begränsat antal platser.

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Patrik Sundberg, patrik@susu.se eller 070-2607099

Konferensen arrangeras av CSR Småland i samverkan med Coompanion Jönköpings län och Jönköpings University, inom ramen för projektet Social Innovation för Regional Utveckling, samt Jönköpings kommun.

        

Vi hoppas på en inspirerande och lärorik eftermiddag, välkomna!