JU Sustainability Day

Karta Otillgänglig

Datum: 20/09/2017
Tid: 8:00 – 17:00

Location
JIBS


CSR Småland är medarrangörer till JU Sustainability Day den 20 september. Kom och lyssna på en massa spännande föreläsningar från både akademin och näringslivet. Bland annat kommer Parul Sharma, Head of CSR Compliance på Vinge och Ordförande i den svenska Agenda 2030-kommittéen, att berätta om FN:s hållbarhetsmål och hur de implementeras i Sverige.

För mer information se JU Sustainable DAY 2017.