Företagsbesök på AD Company

ADCompany

Den 28 februari anordnade CSR Småland ett uppskattat företagsbesök hos en av föreningens medlemmar – AD Company. Temat var Att skapa mervärde genom hållbarhet/CSR.

Ibland kan ett alltför lågt pris betyda att de som tillverkar produkten fått betala ett högt pris i form av dåliga arbetsförhållanden, åsidosättande av miljö och kanske till och med barnarbete. Det priset är inte AD Company beredda att betala. Företaget har under många år arbetat med CSR/hållbarhet och berättade om hur de arbetar med sina leverantörer och hur ansvarstagandet lett till nya kunder.