Gott exempel – Almi

Vad gör ni och vad har ni gjort angående hållbarhetsarbete på Almi?

Almi ser hållbarhet som en integrerad del i alla de möten som vi har med våra kunder. Det är i dessa möten som vi kan påverka mest och inspirera och följa våra kunder mot mer långsiktigt hållbara affärsmodeller och verksamheter. Förutom som en del i vår rådgivning så ställer vi även krav vid företagslån att det ska finnas ett hållbarhetsarbete. Vi har två prioriterade grupper som vi förväntas arbeta särskilt mycket med. Det är dels kvinnor som företagare och utlandsfödda som företagare.

2016 lanserade Almi Jönköping en särskild hållbarhetscheck för företag som vill ta in kompetens för att göra en särskild hållbarhetssatsning. Det kan exempelvis vara för att säkerställa att leverantörer följer riktlinjer för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter eller att det inte finns skadliga kemikalier i produkter.


Almi Jönköping blev miljödiplomerade 2016 och har utifrån målområden gjort insatser för minskade resor, köpt in elcykel, sett över inköp för exempelvis ekologiskt fika, gjort gemensamma aktiviteter och föreläsningar för att främja en mer hållbar livsstil och fördjupat oss inom ämnet som rådgivare. I november 2017 flyttade vi till nya lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat. Detta innebär att vi mer arbetar i team och får mer utbyte av lokalerna vilket även ökar trivseln, social hållbarhet!

Vad är nyttan av hållbarhet för er på Almi?

Utgångspunkten för Almis arbete med hållbar utveckling är att långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet grundas på ett ansvarstagande inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Hållbart företag innebär inte bara att arbeta så miljövänligt som möjligt. Det handlar lika mycket om att utveckla medarbetarna och att ta ett socialt ansvar. Tillväxt och hållbarhet hänger ihop. Almi vill vara den självklara företagspartnern på den resan.

Emanuel Schmit, Innovationsrådgivare