Gott exempel – Science park

Vad gör ni och vad har ni gjort angående hållbarhetsarbete på Science Park?

Det viktigaste för oss, gällande vårt CSR-arbete, är att det ska bli integrerat i vår kärnverksamhet och att det inte är ett arbete för sig. Vi anser att CSR-arbetet är något alla i organisationen måste hjälpa till med, och varje funktion måste kunna integrera det i sitt egna arbete. Det är därför viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga, engagerade och motiverade i CSR-arbetet.

Vi började 2016 genomföra en större inventering för att se hur vårt hållbarhetsarbete hade fungerat dittills – vad som hade fungerat bra, mindre bra och varför. Därefter gjorde vi en nulägesanalys och kartläggning för att se var vi befann oss då, samt vart vi ville komma. För att få igång engagemanget för vårt hållbarhetsarbete hos medarbetarna genomförde vi en 10 dagar lång gemensam utmaning som kom att bli avstamp inför ett fortsatt arbete med gemensamma workshops och intervjuer.

Genom kartläggningen och förarbetet med medarbetarna kom vi fram till tre stycken huvudområden för vårt CSR-arbete:

  • Breddning av vårt nätverk och skapande av inkludering – vi vill arbeta med personer som vi inte lyckas nå i dagsläget. Vi anser att mångfald ger nya perspektiv och möjligheter, som exempelvis export, nätverk, arbetssätt, förståelse och inte minst en ökning av inflödet – både genom nya och etablerade bolag.
  • Hållbar lönsamhet (främst inriktad på vår affärsutvecklingsprocess) –  vi vill att våra bolag tar hänsyn till hållbarhet i ett tidigt stadie; för att öka sin konkurrenskraft genom en tydlig värdegrund och verksamhet som attraherar personal, kunder samt finansiärer – vilket även stärker varumärket.
  • Vi går före – vi vill, genom hur vi driver vår egen verksamhet, gå före och synliggöra hållbarhetsfrågor genom konkreta åtgärder – både för vår trovärdighet och för att ge inspiration.

Efter en avstämning med samtliga interna funktioner har vi tagit fram förslag på konkreta handlingar inför Q1 och Q2, 2018. Dessa kommer under tid att följas upp och anpassas. CSR-arbetet kommer alltid att behöva anpassas och förändras och det är det som gör det så spännande att arbeta med. Hållbarhetsarbetet är ett konstant lärande och allt eftersom vi testar olika saker ser vi vad som fungerar för oss. Det viktiga är att göra det enkelt, lättförståeligt och att vi ser en tydlig nytta med arbetet – så att alla, oavsett intresse för miljö och socialt ansvar, kan integrera det i sin yrkesroll.

Vad är nyttan av hållbarhet för er på Science Park?

Vi är säkra på att entreprenörer är en viktig del i att hitta nya lösningar för de utmaningar vi står inför – både lokalt och globalt. Vi möter redan många entreprenörer, i alltifrån startups till små- och medelstora företag och storbolag, som drivs av och tycker att det är viktigt med den här typen av frågor. Det kan röra sig om alltifrån återvinning till nya sätt att leverera tjänster och produkter. Kan vi uppmuntra och hjälpa dessa entreprenörer och bolag att nå ut på marknaden på bästa sätt och samtidigt inspirera andra bolag eller framtida entreprenörer att också hitta lösningar inom detta område så kan vi göra stor skillnad. Genom vårt inkluderings- och community –arbete vill vi också uppmärksamma vikten av heterogena grupper för att skapa förutsättningar till bl. a. effektivitet, nytänkande och innovation. För att tackla våra sociala och miljömässiga utmaningar måste vi alla hjälpas åt att stötta utvecklingen av nya lösningar!

Ida Franzén, Science Park