Gott exempel – Vätterhem

Vad gör ni och vad har ni gjort angående hållbarhetsarbete på Vätterhem?

Vi omstrukturerade hela vår organisation för ca 1 år sedan med målet att så många beslut som möjligt ska kunna ske så nära hyresgäster och fastigheter som möjligt. Denna omstrukturering har resulterat i en helt ny avdelning som har det centrala ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Vätterhem. Detta innebär i praktiken att avdelningen driver frågor kring social hållbarhet så som integration, sysselsättning i Vätterhems områden och samverkan med hyresgäster i Vätterhems bostadsområden. Utöver detta samordnar avdelningen frågor gällande miljö, kvalité, arbetsmiljö och jämställdhet. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna och utveckla det goda arbetet som redan finns i företaget.

Vätterhem har lång erfarenhet av att jobba med hållbarhetsfrågor och har fått erkännande i form av olika priser. 2016 fick vi Klimatpriset för Jönköping Läns mest framgångsrika klimatarbete. Detta framförallt tack vare att vi skapade förutsättningar för hyresgästerna att följa sin egen individuella el- och vattenförbrukning med resultatet att vattenförbrukningen minskat med 25% och elförbrukningen med ca 50%. 2015 fick vi SABOs (branschens) hållbarhetspris för att ha utvecklat första hållbara tvättstugan på Österängen.

Utöver detta initiativ så finns det flera pågående projekt för att främja hållbarhet både ur ett socialt perspektiv och ett miljöperspektiv. Ett område där flera projekt tar plats är Råslätt där det bland annat är frågan om en generell renovering av de flesta fastigheter. När taken byttes ut här, så passade vi samtidigt på att montera upp solcellspaneler. Panelerna är bara ett exempel på hur Råslätt kommer att kunna bli en ny eko-stadsdel i Jönköping. Eftersom vi är medvetna om utvecklingen av Råslätt med bland annat en ny planerad vårdcentral och detaljhandeln i området, vill vi vara med och bidra med både upprustning och nya bostäder. På så sätt kan vi få området ännu bättre att bo i och attraktivare för fler människor.

Ur ett miljöperspektiv är vårt mål att framför allt blir mer energieffektiva inom hela företaget vilket har inneburit stora energieffektiviseringar. Under många år har vi jobbat med att minska utsläppen från våra transporter och idag är alla servicebilar som används inom företaget fossilfria. Utöver detta satsar vi mycket på att öka kunskapen om återvinning och granskar allt byggnadsmaterial ur ett miljöperspektiv. Ytterligare ett grönt initiativ är fordonspooler som framför allt just nu testas på Strandängen inom ramen för forskningsprojektet Go Mate. Denna pool inkluderar inte bara elbilar i varierande storlek utan även elcyklar. Målet med fordonspoolen är att erbjuda ett mervärde för våra hyresgäster samtidigt som vi bidrar till att minska trängseln och miljöpåverkan för hela Jönköping stad. Detta projekt görs i samarbete med andra företag vilket ger oss fördelen att kunna ta del av deras resultat, som förhoppningsvis leder till att vi kan utöka projektet till andra bostadsområden inom en snar framtid.

Vad är nyttan av hållbarhet för er på Vätterhem?

Då nästan var åttonde person i Jönköpings kommun bor i en Vätterhem-lägenhet ger det oss ett stort ansvar och en stor chans att kunna påverka hyresgästerna positivt. Det gör vi bland annat genom ombyggnationsprojekt på Råslätt där vi jobbar med både husen och platsen mellan husen eller genom vårt nybyggnationsprojekt på Strandängen där vi tillsammans med partner möjliggör praktikplatser för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att främja inkludering och integration mellan människor på ett så enkelt sätt som ombyggnationer eller nyproduktioner av gemensamma utrymmen, som exempelvis en trevlig tvättstuga, skapar vi inte bara ha en god kommunikation mellan företaget och hyresgästerna utan även mellan hyresgästerna själva.

Vårt mål är att erbjuda ett tryggt boende i attraktiva områden och skapa mervärden för framför allt hyresgästerna, men även för hela områden som våra hyresgäster bor i.

Christina Odén, Hållbarhetschef Vätterhem