Hållbarhetskonferens 2022

Delta i Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens i samarbete med A Sustainable Tomorrow den 15 september!

Årets fokusområde är Halvvägs till 2030. Den 15 september 2015 samlades världens ledare i FN-skrapan i New York och klubbade igenom världens största och kanske viktigaste projekt: Att vi till år 2030 ska ha utrotat fattigdom, minskat ojämlikheter och löst klimatkrisen. Nu har vi nått halvlek i denna avgörande match och har fakta och upplevelser som kan mätas. Teorier har mött verkliga förutsättningar som nu ger bättre beslutsunderlag, samtidigt som tiden och resurserna minskat.

Det kommer vara möjligt att delta i förmiddagens konferensprogram via lokala hubbar runt om i Jönköpings län. På eftermiddagen kommer de lokala hubbarna att arrangera egna program kopplat till hållbarhet. Där har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, ta del av goda exempel från andra företag samt diskutera och nätverka analogt.

Läs mer här.

Mer information kommer!