Inbjudan: medverka i projekt kring cirkulär ekonomi under 2019!

Ta chansen att utveckla cirkulära affärsmodeller och öka ditt företags konkurrenskraft före dina konkurrenter!

Vill ditt företag öka kunskapen om cirkulär ekonomi och få stöd att ta fram en egen handlingsplan för hur ni kan bli mer cirkulära? Då är ni välkomna att medverka i vårt pilotprojekt under 2019!

CSR Småland kommer under 2019 driva ett pilotprojekt för cirkulär ekonomi. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och Region Jönköpings län. Till projektet söker vi nu företag som vill vara med och utveckla cirkulära affärsmodeller och verksamheter.

För vilka?
Små och medelstora företag i Jönköpings län, som vill öka kunskapen och medvetenheten om cirkulär ekonomi och få möjlighet att ta fram en egen handlingsplan för att bli mer cirkulära. Både tillverkande företag och tjänsteföretag från alla branscher är välkomna att delta.

Vad får deltagande företag?
• Ökad kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.
• Inspiration från hur andra företag arbetar med cirkulär ekonomi.
• Stöd att identifiera möjligheter för verksamheten att bli mer cirkulär (möjlighetsfokuserad nulägesanalys).
• Stöd att ta fram en handlingsplan hur genomförande.

Vi kommer, förutom föreläsningar, workshops och studiebesök, att erbjuda varje företag 10 timmar individuell coachning för att göra nulägesanalysen och ta fram handlingsplanen.

Vad krävs av deltagande företag?
• Att delta på föreläsningar, workshops och individuell coaching under året.
• Att med stöd från projektet genomföra en nulägesanalys och ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska skickas in till projektägaren innan projekttidens slut.

Deltagande företag får gärna närvara med fler representanter vid varje tillfälle.

Aktivitetsplan

  • 5 mars kl.8.00-12.00: Uppstart på CSR Smålands årsmöte – Föreläsning/Workshop (öppen för alla)
  • 4 april kl.8.30-12.30: Föreläsning/Workshop (för deltagande företag)
  • 3 maj kl. 8.30-12.30: Föreläsning/Workshop (för deltagande företag)
  • Prel i slutet av maj: Studieresor (för deltagande företag)
  • 5 september kl. 8.30-12.30: Föreläsning/Workshop föreläsning öppen för alla, workshop för deltagande företag)
  • 7 november (heldag): Konferens med fokus på cirkulär ekonomi (öppen för alla)

 

Vill ni vara med? Mejla till info@csrsmaland.se

 

Vid frågor, kontakta:
Projektledare: Jenny Jakobsson, jenny@adlignum.se, 0725-61 01 04
Kommunikationsansvarig: Anna Carendi, anna.carendi@diya.se, 0736-23 83 91

Information om projektet