Kolla in några av talarna på hållbarhetskonferensen den 22 november

Anmäl dig till konferensen senast den 19 november via denna länk.

Hållbarhetskonferensen Hållbara Affärer – genom Agenda 2030 den 22 november arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län. På konferensen kommer du att möta tre av deras medarbetare. Karin Hermansson, Avdelningschef Utvecklingsavdelningen & Catarina Kristensson, Chef Enheten för ekologisk hållbarhet kommer att ge oss perspektivet Agenda 2030 i Sverige och Jönköpings län. Dessutom kommer Tobias Rahm, nationell samordnare för mänskliga rättigheter, berätta om hur mänskliga rättigheter är en förutsättning för Agenda 2030 och hållbart företagande.

  

Sveriges ambassadör för hållbart företagande, Jakob Kiefer, inleder hållbarhetskonferensen den 22 november med programpunkten Agenda 2030 från ord till handling och företagens roll.

I den svenska handlingsplanen för Agenda 2030 lyfts bred delaktighet i samhället fram som nyckeln till framgång. Med handlingsplanen avser regeringen att underlätta för olika samhällsaktörers bidrag till en fortsatt omställning samt ge fortsatt kraft till den politik som regeringen driver för hållbarhet. Vill du veta mer? Kolla in: https://www.regeringen.se/…/2…/06/handlingsplan-agenda-2030/

Jämställdhet är en viktig hållbarhetsfråga och ett av de globala målen (mål 5). Några som har gjort resan mot en jämställd arbetsplats är IKEA Torsvik. De har ökat andelen kvinnor bland medarbetare från ca 15% till 37% och bland chefer från ca 10% till 42%. Eva Skogeryd, Distribution Center Manager, IKEA Torsvik och även utsedd till Årets Unga Ledande Kvinna 2016, kommer berätta om hur de praktiskt har arbetat med att öka jämställdheten och vilka insikter de har gjort på sin resa.

 

Hållbar konsumtion och produktion är mål 12 och ett mål som många svenska företag vill vara med och bidra till. Hur kan produkter tillverkas mer hållbart, kan produkterna tillverkas av mer hållbara material och hur får vi med hållbarhet i hela kedjan från design till tillverkning, användning och återanvändning/återvinning? Ett företag som fokuserar på just hållbar design och hållbara produkter är prisbelönta Jordi Hans Design, som erbjuder interiör och exteriör design för företag. På hållbarhetskonferensen kommer Jordi Hans att prata på temat hållbar design för hållbar konsumtion och produktion. Spana in deras hållbara, innovativa produkter och lösningar, som t ex Hexagonal home eller Scandinavian E-bike.

  

Det kommunalägda bostadsbolaget Vätterhem har stort fokus på hållbarhet. Ett av de globala målen som är särskilt viktigt för dem är mål 11, hållbara städer och samhällen. Stina Enghag, hållbarhetsstrateg på Vätterhem, kommer att berätta om deras bidrag till den hållbara staden.

 

Är det någon skillnad på sättet att driva hållbarhetsfrågor i Sverige och internationellt? Kom och lyssna till Christoph Rosenthal som arbetar på HPE (Hewlett Packard Enterprise) i Barcelona. Christoph kommer att prata om ”CSR = Business value – thoughts and realities on how sustainability is not an option anymore” (Obs! på engelska).

Sustainability + innovation = sustainovate är Husqvarna Groups hållbarhetsstrategi. Företaget satt mål som inte handlar om vad de vill eller kan uppnå, utan mål som de måste nå för att vara med och bidra till att temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader. Målet att minska utsläpp av växthusgaser är ambitiöst och kräver nya innovativa lösningar från design till produktion och distribution. Shazia Hussenbux är Sustainability, Chemical Compliance and Analytics Manager på Husqvarna Group och bjuder in oss att ta del av deras utmaningar och möjligheter under rubriken Husqvarna Group: The Sustainovate Journey.