Medlemmar

Våra medlemmar är företag från enskilda verksamheter till stora koncerner, ideella organisationer, offentliga aktörer och aktörer inom forskning och utbildning som verkar i Småland.

bli medlem