Nätverk Hållbar arbetsplats

Stressrelaterad ohälsa ökar och varje år dör närmare 800 människor i arbetsrelaterad stress, enligt en kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket. Åtgärder behövs för att färre ska må dåligt och vi behöver hjälpas åt för att främja en god psykisk hälsa på arbetsplatsen. Bra arbetsförhållanden sprider positiva signaler och skapar engagemang som främjar produktivitet och tillväxt och ökar samtidigt attraktiviteten som arbetsgivare. Men att arbeta med så kallade mjuka frågor och psykosocial arbetsmiljö är ofta en utmaning. Många upplever osäkerhet och saknar kunskap, praktiska verktyg och ett forum för att ställa frågor. Därför vill CSR Småland bjuda in till det nya nätverket Hållbar arbetsplats.

För vem? Vd:ar, chefer, HR-ansvariga och andra som vill stärka den psykosociala arbetsmiljön, skapa en hållbar, produktiv arbetsplats och få verktyg till att förebygga den ökande psykiska ohälsan.

Upplägg och innehåll: Fyra träffar à 3 h under 2020: februari, april, september och november.

  • Vi fördjupar oss i psykosociala frågor och mjuka värden på arbetsplatsen, med målet att motverka psykisk ohälsa och skapa en attraktiv, hållbar arbetsplats.
  • Temabaserat nätverk där medlemmarna är delaktiga i planeringen och har möjlighet att ge förslag på ämnen att lyfta.
  • Under träffarna varvas teori med diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi fördjupar oss i aktuella ämnen och får tillsammans, och med hjälp av föreläsare, ny inspiration och nya verktyg att använda, för att kunna förbättra arbetsplatsen för alla.

Kostnad: För medverkan i nätverket (4 träffar): 3 900 kr för medlemmar i CSR Småland, övriga 5 900 kr. Avgiften faktureras utan moms.

Undrar du över något? Kontakta info@csrsmaland.se eller nätverksledaren Yvonne Sjöberg, e-post: info@odeas.se eller telefon: 070 – 35 30 744.

Inbjudan nätverk hållbar arbestsplats om du vill sprida information till andra som du tror skulle ha intresse av nätverket.

Nätverket kommer ledas av Yvonne Sjöberg, en erfaren konsult som driver företaget Odeas. Hon drivs av frågor som handlar om människors välmående och hälsa samt att skapa en arbetsplats där trivsel, hälsa, hög produktivitet och tillväxt går hand i hand. Yvonnes kärnområden är de organisatoriska och sociala frågorna. Yvonne har erfarenheter från många branscher, såväl offentlig som privat sektor, stora och mindre företag. Hon är väl förtrogen med den problematik och de utmaningar som verksamheter ”brottas” med. För mer information se www.odeas.se