Ny styrelse för CSR Småland

Efter årsmötet den 5 mars 2019 består CSR Smålands styrelse av:

Anna Carendi, Diya Consulting AB, ordförande

Christina Odén, Vätterhem

Duncan Levinsohn, Jönköping University

Jenny Jakobsson, Adlignum AB

Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings län

Patrik Holst, Jönköpings Kommun

Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability AB

Ulrika Malmsten-Persson, HSB

Revisorer för föreningen är:

Saddia Hidalgo Larsson, Hidalgo AB, revisor

Mattias Hörberg, Elmia revisorssuppleant

Valberedningen består av:

Anna Benderius, Almi Företagspartner Jönköpings län, sammankallande

Jens Ottosson, Miljöstrategen AB

Solweig Fransson, Gnosjö Automatsvarvning AB