Ny styrelse för CSR Småland

Styrelsen april 2017

Efter årsmötet den 7 april består CSR Smålands styrelse av:

Anna Carendi, Diya Consulting AB, ordförande

Patrik Holst, Jönköpings Kommun, vice ordförande

Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability AB, ledamot

Christina Odén, Vätterhem, ledamot

Jenny Jakobsson, Adlignum AB, ledamot

Marcela Ramirez Pasillas, Jönköping University, ledamot

Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings län, ledamot

Revisorer för föreningen är:

Saddia Hidalgo Larsson, Hidalgo AB, revisor

Mattias Hörberg, Nefab, revisorssuppleant

Valberedningen består av:

Emanuel Schmit, Almi Företagspartner Jönköpings län, sammankallande

Jens Ottosson, Miljöstrategen AB

Solweig Fransson, Gnosjö Automatsvarvning AB