Finansieringsmöjligheter

2022-03-14

Den omställning som måste ske för att gå mot hållbar utveckling kan tyckas överväldigande. Tid ska läggas på att sätta sig in i nya regelverk och lagkrav, förändringar behöver ske och nya arbetssätt implementeras vilket ofta går hand i hand med nya investeringar. Glöm inte att kolla upp om ni har möjlighet att söka bidrag!Almis hemsida hittar du en sammanfattning över vilka finansieringsmöjligheter det finns för företagare och innovatörer i Jönköpings län.