Hållbar kommunikation – ny omgång startar i början av 2022!

2021-10-21

OM NÄTVERKET 

Hållbar kommunikation handlar om att kommu­nicera hållbarhetsarbete – att utforma budskap och välja kanaler. CSR Smålands nätverk, Hållbar kommunikation, är tänkt som källa till kunskap och som bollplank för utveckling och inspiration. Nätverket som arrangerades under våren 2021 blev väldigt uppskattat, därför kommer CSR Småland att starta en ny omgång i början av 2022.

PRAKTISK INFORMATION

Riktar sig till: Dig som kommunicerar hållbarhet till vardags: i en större organisation, som egenföretagare eller något däremellan. En bredd på kompetenser och erfarenheter blir en tillgång för nätverket.

Upplägg och innehåll: Upplägget och innehållet för nästkommande omgång kommer att diskuteras under nätverksträffen i november.

Mer information: Kontakta nätverksledaren Ulrika Gotthardsson, 070-396 84 66, ulrika@uttryckeriet.se eller info@csrsmaland.se

Nätverket leds av Ulrika Gotthardsson, som sedan 2016 erbjuder språk-, skriv- och kommunikationstjänster i Uttryckeriet AB. Tidigare har hon under närmare femton år kommunicerat hållbarhetsfrågor som anställd på Jönköping Energi. För mer information se www.uttryckeriet.se