Jakten på ny ordförande!

2022-10-04

Anna Carendi avgår som ordförande

Vår fantastiska ordförande @hallbarhetsanna väljer att till årsmötet 2023 kliva av från sitt uppdrag. Därför börjar nu jakten på att hitta CSR Smålands nästa ordförande! 💪

Att vara ordförande för CSR Småland innebär att leda styrelsens arbete. Styrelsen har ca 5-6 möten per år à 2-3 h, förutom ett längre strategimöte. Ordföranden förbereder styrelsemötena tillsammans med föreningens marknadskoordinator och representerar föreningen vid olika nätverksträffar och styrgruppsmöten. Vi söker någon som bör ha:

  • god kunskap om och ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor
  • ett brett nätverk i regionen och
  • möjlighet att avsätt tid för sitt engagemang

Vi ser det som en självklarhet att styrelsen präglas av en mångfald och en bredd av kompetenser, erfarenheter och bakgrund. Jämn könsfördelning är en självklarhet. Se även styrelsens arbetsordning här.

Vi behöver din nominering senast den 29 oktober 2022. Maila till Anna Benderius på Almi, som är sammankallande i valberedningen.

Tack!