Nätverk Hållbar kommunikation

2020-12-07

Hållbar kommunikation handlar om att kommu­nicera hållbarhetsarbete – att utforma budskap och välja kanaler. CSR Smålands nya nätverk, Hållbar kommunikation, är tänkt som källa till kunskap och som bollplank för utveckling och inspiration.

 

 

Vi kommunicerar hela tiden – oavsett om vi vill eller inte. Det är lätt att fokusera på extern kommunikation, men det gäller också internt. Hållbar intern kommunikation är en viktig ledar­skapsfråga och påverkar såväl säkerhet, inkludering och effektivitet. Dessutom är medarbetarna verksamhetens ambassadörer, vilket gör dem till en del av den externa kommunikationen.

Innehåll

Ämnet är stort. Därför kommer träffarnas innehåll att styras utifrån deltagarnas roller, intressen och önskemål.

Hållbara budskap
Att lyfta fram och integrera hållbarhetsarbetet i företagets kommunikation. Vad kan väcka intresse och vad vill du förmedla? Vad får du/får du inte säga? Hur bemöter du kritik?

Hållbart språk och form
Att utforma budskap för olika målgrupper, förklara komplexa saker enklare och skapa tillgänglighet – att kommunicera så bra som möjligt för så många som möjligt, helt enkelt.

Hållbar kommunikatör
Att göra det som ger bäst effekt för den tid och de pengar du kan avsätta över tid. Det vill till att ha både kraft och mod att pröva nytt, men också att prioritera och välja bort.

Praktisk information

Nätverket riktar sig till dig som kommunicerar hållbarhet till vardags: i en större organisation, som egenföretagare eller något däremellan. En bredd på kompetenser och erfarenheter blir en tillgång för nätverket. Högsta antalet deltagare är 15.

Tid och plats: Första tillfället är onsdagen den 10 februari kl. 08:30–11.30. Planen är att ses på coworking-sajten DoSpace, Östra Storgatan 9 i Jönköping.

Preliminära datum för övriga träffar: 14 april, 15 september och 10 november.

I första hand är nätverket en fysisk mötesplats, men försöker hitta digitala lösningar om det skulle behövas.

Deltagaravgiften är 3 900 kronor för medlemmar i CSR Småland och 5 900 för övriga. Avgiften faktureras utan moms.

Välkommen med din anmälan senast den 15 januari 2021  till info@csrsmaland.se

Mer information: Kontakta nätverksledaren Ulrika Gotthardsson, 070-396 84 66, ulrika@uttryckeriet.se eller info@csrsmaland.se

Här finner du information i pdf om du vill sprida till andra som du tror skulle vara intresserade av att delta i vårt nätverk:

Nätverket Hållbar kommunikation_inbjudan_2021

Nätverksledare

Nätverket leds av Ulrika Gotthardsson, som sedan 2016 erbjuder språk-, skriv- och kommunikationstjänster i Uttryckeriet AB. Tidigare har hon under närmare femton år kommunicerat hållbarhetsfrågor som anställd på Jönköping Energi.

Hållbarhet är en röd tråd även för Uttryckeriet: Tjänsterna avser tydliga texter och tillgänglig­het, vilket anknyter till håll­barhetsperspektiv som demokrati, inkludering och jämställdhet. Dessutom är själva egen­före­tagandet ett sätt att skapa en personligt hållbar arbets­situation. För mer information se Uttryckeriets webbplats.