Nytt nätverk: Hållbar kommunikation

2020-09-17

Hållbar kommunikation handlar om att kommu­nicera hållbarhetsarbete – att utforma budskap och välja kanaler. CSR Smålands nya nätverk, Hållbar kommunikation, är tänkt som källa till kunskap och som bollplank för utveckling och inspiration.

Vi kommunicerar hela tiden – oavsett om vi vill eller inte. Det är lätt att fokusera på extern kommunikation, men det gäller också internt. Hållbar intern kommunikation är en viktig ledar­skapsfråga och påverkar såväl säkerhet, inkludering och effektivitet. Dessutom är medarbetarna verksamhetens ambassadörer, vilket gör dem till en del av den externa kommunikationen.

Ämnet är alltså stort. Därför kommer träffarnas innehåll att styras utifrån deltagarnas roller, intressen och önskemål. Följande är några uppslag och idéer:

Hållbara budskap
Att lyfta fram och integrera hållbarhetsarbetet i företagets kommunikation. Vad kan väcka intresse och vad vill du förmedla? Vad får du/får du inte säga? Hur bemöter du kritik?

Hållbart språk och form
Att utforma budskap för olika målgrupper, förklara komplexa saker enklare och skapa tillgänglighet – att kommunicera så bra som möjligt för så många som möjligt, helt enkelt.

Hållbar kommunikatör
Kommunikation kan kosta hur mycket tid och pengar som helst – det går alltid att göra mer. Du behöver våga prova nytt, och måste alltid prioritera och välja bort. Hållbarhet handlar om att göra det som ger bäst effekt för den tid och de pengar du kan avsätta över tid.

Nätverket riktar sig till dig som kommunicerar hållbarhet till vardags: i en större organisation, som egenföretagare eller något däremellan. En bredd på kompetenser och erfarenheter blir en tillgång för nätverket. Högsta antalet deltagare är 15.

Tid och plats: Första tillfället är tisdagen den 20 oktober kl. 08:30–11.30. Då ses vi på coworking-sajten DoSpace, Östra Storgatan 9 i Jönköping.

Kaffe och fralla finns framdukat från kl. 08:15 och vi avslutar träffen 11:30. Om flera vill och har möjlighet kan vi följas åt för lunch efteråt.

Preliminära datum för kommande träffar är 8 december, 10 februari och 14 april. I första hand är nätverket en fysisk mötesplats, men försöker hitta digitala lösningar om det skulle behövas.

Deltagaravgiften är 3 900 kronor för medlemmar i CSR Småland och 5 900 för övriga. Avgiften faktureras utan moms.

Välkommen med din anmälan senast den 9 oktober 2020  till info@csrsmaland.se

Mer information: Välkommen att kontakta nätverksledaren Ulrika Gotthardsson, 070-396 84 66, ulrika@uttryckeriet.se eller info@csrsmaland.se

Nätverket leds av Ulrika Gotthardsson, som sedan 2016 erbjuder språk-, skriv- och kommunikationstjänster i Uttryckeriet AB. Tidigare har hon under närmare femton år kommunicerat hållbarhetsfrågor som anställd på Jönköping Energi.

Hållbarhet är en röd tråd även för Uttryckeriet: Tjänsterna avser tydliga texter och tillgänglig­het, vilket anknyter till håll­barhetsperspektiv som demokrati, inkludering och jämställdhet. Dessutom är själva egen­före­tagandet ett sätt att skapa en personligt hållbar arbets­situation. Uttryckeriets webbplats.