Nätverket Hållbar kommunikation

2021-12-09

Välkommen till nätverket hållbar kommunikation – nystart i februari 2022

 

Hållbar kommunikation handlar om att utforma budskap och välja kanaler för att kommu­nicera hållbarhetsarbete. Men det handlar också om att kunna fokusera, prioritera och välja bort, för att få en hållbar situation som kommunikatör.

Nätverket Hållbar kommunikation har som mål att vara ett hjälpsamt bollplank: ett forum för kunskap, inspiration och utveckling inom hållbar kommunikation.

Det riktar sig till dig som kommunicerar hållbarhet till vardags: i en större organisation, som egenföretagare eller något däremellan. En bredd på kompetenser och erfarenheter blir en tillgång för nätverket och gruppens intressen och önskemål avgör innehållet i våra träffar. Vi turas om att planera och anordna träffarna.

Som medlem i hållbar kommunikation får du tillgång till en grupp personer med kunskap om och intresse för hållbarhetsfrågor. Vissa är egenföretagare som kommunicerar den egna verksamheten, andra är anställda kommunikatörer.

Vi planerar fyra fysiska träffar och 1–2 digitala träffar under 2022. Vid första träffen, den 2 mars, tar vi upp tråden från höstens workshop om storytelling, testar några skrivövningar samt sporrar varandra i skrivandet. Under våren ses vi fysiskt även den 7 april och digitalt den 17 maj.

I nätverkets slutna Facebook-grupp kan du ställa frågor, diskutera samt ge och få andra tips från gruppen. Det går också utmärkt att den vägen initiera kortare möten online om något ämne.

Samordnare för nätverket är Ulrika Gotthardsson, som sedan fem år erbjuder språk-, skriv- och kommunikations­tjänster i sitt företag Uttryckeriet.

Deltagaravgiften är 1 500 kronor för medlemmar i CSR Småland. Avgiften faktureras utan moms. Utöver avgiften bidrar du med tid och utlägg för att ordna någon träff själv eller i samarbete med någon annan.

Välkommen med din anmälan senast den 28 februari till info@csrsmaland.se

Mer information: Välkommen att kontakta Ulrika på telefon 070-396 84 66, e-post ulrika@uttryckeriet.se eller kontakta CSR Småland på info@csrsmaland.se