Nytt nätverk: Hållbarhet i leverantörskedjan, start 14 juni

2022-04-05

Nätverk för hållbarhet i leverantörskedjan – start 14 juni 2022!
Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan handlar om att utveckla och implementera en metodik för att på ett strukturerat sätt hantera frågor kring socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Metodiken har som mål att generera både samhällsnytta och affärsvärde och är utvecklad för att passa små och medelstora företag som har begränsade resurser. Målet med nätverket är att deltagande företag ska påbörja ett aktivt arbete kring hållbarhet i leverantörskedjan. Nätverket riktar sig till de som köper in eller upphandlar råvaror eller produkter där det finns en leverantörskedja som sträcker sig utanför Sveriges och ofta utanför Europas gränser. Nätverket kommer ledas av Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability/Hållbarhetsteamet och startar 14 juni.

Anmäl dig till info@csrsmaland.se