Region Jönköpings län tar den cirkulära pulsen

2021-05-06

Under perioden februari – maj 2021 genomför Region Jönköpings län i samarbete med flera aktörer i länet, däribland CSR Småland, en serie undersökningar på temat ”Vi tar den cirkulära pulsen… ”.

Vill du vara med och bidra till undersökningen? Svara på enkäten för den bransch du verkar i innan slutet av maj.

besöksnäringen (bidra till undersökningen genom att besvara enkäten HÄR)
byggindustrin (bidra till undersökningen genom att besvara enkäten HÄR)
trähusindustrin (bidra till undersökningen genom att besvara enkäten HÄR )
tillverkningsindustrin (bidra till undersökningen genom att besvara enkäten HÄR)
återvinningsindustrin (bidra till undersökningen genom att besvara enkäten HÄR)