Tips – Finansieringsmöjligheter

2022-08-09

Överblick över finansieringsmöjligheter

Almi har gjort ett gediget jobb att sammanställa vilka olika finansieringsmöjligheter det finns för företag när det gäller att jobba med hållbarhet. Hållbarhet är inte bara en fråga för det enskilda bolaget – staten vill att vi arbetar med dessa frågor, vilket möjliggör för olika bidrag att söka då de avsatt specifika ekonomiska medel rörande frågor inom hållbarhet.

För att göra det smidigt för er som medlemmar vill vi presentera dessa finansieringsmöjligheter även här på vår hemsida. Information hämtad från Almis hemsida. 

Företagsstöd 

  • Omställningscheckar: Företag med 2 – 100 anställda och 1 – 100 mkr i omsättning kan ansöka om en Omställningscheck på 25 000 – 200 000 kr – och då motsvarande max 75 % av kostnaderna för sökt insats. Läs mer och ansök via Almi
  • Verifieringsmedel för produkt- och tjänsteutveckling: Ansök om max 25 000 kr (privatperson) 100 000 kr (företag). Läs mer och ansök via Almi
  • Stöd för energiarbete: Små och medelstora företag kan få stöd i att utveckla verksamhetens energiarbete för att öka möjligheten att minska kostnader och klimatpåverkan. Läs mer och kontakta Energikontor Norra Småland
  • Konsultstöd. Region Jönköpings län erbjuder små- och medelstora företag att ta del av konsultstöd som möjliggör omställning och leder till stärkt konkurrenskraft. Stödet ska bidra till höjt kunskaps- och teknologiinnehåll i företagens produkter och tjänster, ökad tillväxt, sysselsättning och en hållbar utveckling i Jönköpings län. Läs mer Region Jönköpings län

Investeringsstöd

  • Klimatklivet: Ansök om bidrag för åtgärder som minskar klimatpåverkan. Stödet utgör i snitt 44 % av investeringskostnaden, som mest kan man få 70 % av
    investeringskostnaden. Läs mer och ansök via Länsstyrelsen Jönköping
  • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden: Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning. Läs mer på Länsstyrelsen i Jönköpings hemsida

Det finns även mer information att ta del av som rör olika typer av lån och ägarkapital. Här kan du läsa mer.