Om CSR Småland

CSR Småland skapar engagemang bland företag och andra aktörer till att utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region. CSR Småland är en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.

Ett medlemskap i CSR Småland är en tydlig signal till omgivning och intressenter att företaget eller organisationen aktivt vill verka för hållbar utveckling och ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

Vad ingår i medlemskapet?

  • Tillgång till ett sektoröverskridande nätverk för hållbart företagande
  • Inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte
  • Möjlighet att hitta samverkansparter från ideell, privat och offentlig sektor
  • Föreläsningar, workshops, utbildningar, företagsbesök och konferenser
  • Verktyg, mallar, filmer och tips på medlemswebben (inloggning krävs)
  • Samverkansmöjligheter med studenter och JU
  • Möjlighet att delta i projekt för att utveckla hållbara verksamheter

Vilka kan bli medlemmar?

Företag (från enskilda verksamheter till stora koncerner), ideella organisationer, offentliga aktörer och aktörer inom forskning och utbildning som verkar i Småland och som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är välkomna som medlemmar.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften för 2023 baseras på antalet anställda i företaget enligt nedan:

1-10 anställda + ideella föreningar      1 000 kr
11-20 anställda                                            2 500 kr
21-50 anställda                                           5 000 kr
51-250 anställda                                        7 500 kr
> 250 anställda                                        10 000 kr

Vill ni bli medlemmar, mejla info@csrsmaland.se

Styrelse

Styrelseordförande:

Anna Carendi, Diya Consulting AB (2022)

Styrelseledamöter:

Jenny Jakobsson, Adlignum AB (2023)

Patrik Holst, Jönköpings Kommun (2023)

Ulrika Malmsten, HSB (2023)

Duncan Levinson, Jönköping University (2022)

Jan Jonsson, Länsförsäkringar (2022)

Adam Svensson, Science Park/Värnamo Näringsliv (2022)

Revisorer:

Mattias Hörberg, Jönköping Airport, revisor

Valberedning:

Anna Benderius, Almi (sammankallande)

Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings län

Hanna Aspklint, Knowit