Om CSR Småland

CSR Småland skapar engagemang bland företag och andra aktörer till att utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region. CSR Småland är en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.

Ett medlemskap i CSR Småland är en tydlig signal till omgivning och intressenter att företaget eller organisationen aktivt vill verka för hållbar utveckling och ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

Vad ingår i medlemskapet?

  • Tillgång till ett sektoröverskridande nätverk för hållbart företagande
  • Inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt möjlighet till samverkan med olika aktörer
  • Föreläsningar, workshops och utbildningar inom hållbart företagande

Vilka kan bli medlemmar?

Företag (från enskilda verksamheter till stora koncerner), ideella organisationer, offentliga aktörer och aktörer inom forskning och utbildning som verkar i Småland och som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är välkomna som medlemmar.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften för 2019 baseras på antalet anställda i företaget enligt nedan:

1-10 anställda + ideella föreningar  1 000 kr
11-20 anställda                                         2 500 kr
21-50 anställda                                         5 000 kr
51-250 anställda                                      7 500 kr
> 250 anställda                                      10 000 kr

Vill ni bli medlemmar, mejla medlem@csrsmaland.se

Om föreningen

CSR Småland är en icke-vinstdrivande förening som bildades 29 april 2016 av Anna Carendi (Diya Consulting AB), Jenny Jakobsson (Adlignum AB) och Patrik Sundberg (Sundberg Sustainability AB).

Antagna stadgar 2016-04-29

Styrelse

Styrelseordförande till årsmötet 2019: 

Anna Carendi, Diya Consulting AB

Styrelseledamöter till årsmötet 2019:  

Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability AB

Christina Odén, Vätterhem

Patrik Holst, Jönköpings Kommun

Styrelseledamöter till årsmötet 2020: 

Jenny Jakobsson, Adlignum AB

Marcela Ramirez-Pasillas, Jönköping University

Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings Län

Revisorer:

Saddia Hidalgo Larsson, Hidalgo AB, revisor

Mattias Hörberg, Elmia, revisorsuppelant

Valberedning:

Anna Benderius, Almi (sammankallande)

Jens Ottosson, Miljöstrategen

Solweig Fransson, Gnosjö Automatsvarvning

 

*I vårt namn använder vi CSR som står för Corporate Social Responsibility. Det används ofta synonymt med hållbart företagande .