Summering av konferensen Hållbara affärer – vägen framåt!

Den 8 februari arrangerade CSR Småland hållbarhetskonferensen Hållbara affärer – vägen framåt! 

Syftet med konferensen var att inspirera företag att genom ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbarhetstänk utveckla sina verksamheter. Årets konferens fokuserade på affärsnytta och visar hur hållbarhetsarbetet är en framgångsfaktor som skapar konkurrensfördelar.

På programmet fanns både små och stora företag, offentliga aktörer, drivna entreprenörer och sociala företag som delade med sig av sina erfarenheter av hur hållbarhetsarbetet har påverkat deras utveckling och framgång.

Dagen inleddes med att Diana Madunic, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, berättade om regeringens ambitiösa politik för hållbart företagande och hur svenska företag gynnas av denna. En del i regeringens politik har varit lagkravet om obligatorisk hållbarhetsrapportering för bolag av viss storlek, där Sverige valde att gå längre än EU-direktivets krav på vilka företag som skulle omfattas. Ca 1 600 företag beräknas lämna hållbarhetsrapporter för verksamhetsåret 2017.

  

Ett företag som inte omfattas av lagkravet om hållbarhetsrapportering men som ändå under 2017 påbörjade processan att ta fram en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative Standard är Smekab Citylife. Deras VD, Thomas Rydhagen, delade med sig av sina erfarenheter från det arbetet och på vilket positivt sätt processen med hållbarhetsredovisningen har strukturerat och utvecklat deras hållbarhetsarbete.

Ett av CSR Smålands medlemsföretag, Hagagruppen i Bottnaryd, är ett grossistföretag inom stoppmöbler, dvs soffor och fåtöljer. För några år sedan ställde de sig frågan: kan man driva ett importföretag vars existens är beroende av dels leverantörer i lågprisländer, dels av människors konsumtion och samtidigt vara intresserade av och engagerade i hållbarhetsfrågor? Sedan dess har de successivt arbetat med sitt hållbarhetsarbete vilket fått positiva effekter på deras affärer. Gerd Winberg, hållbarhetsansvarig, berättade om hur ett litet företag kan ta ansvar för sina leverantörer och för sina medarbetare.

 

 

Ett företag som rönt stor framgång när det gäller hållbarhet och ansvarstagande i leverantörsled är Atea som sätter fokus på ohållbara lösningar inom IT-branschen. Andreas Rydell, Global Hållbarhetschef , berättade om hur de förra året lanserade ett initiativ med ambition att påverka branschens utveckling när det gäller hållbarhetsfrågor. Mer information finns att läsa i Atea Sustainability Focus Report 2018.

All:In, Allservice Industri är ett socialt företag som genom kompetensutveckling och praktik hjälper nyanlända till arbete inom industrin. Frida Karlsson och Andreas Pallander från All:in och Mariana Morosanu från Coompanion Jönköpings län berättade om hur affärsrelationer mellan sociala och traditionella företag genererar affärsutveckling och samhällsnytta.

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram trädde i kraft 2017. I programmet tydliggör regionen bland annat hur de vill bidra till att gynna hållbara företag. Jacob Mild, miljösamordnare på regionen berättade om hur de arbetar för att bidra till hållbara affärer, bland annat genom att ställa sociala och/eller miljökrav i upphandlingar.

Avslutningsvis inspirerade David Appelgren från Svensk Quinoa om hur man kan bedriva hållbart lantbruk i Sverige istället för att importera livsmedel från andra sidan jorden.

Den ekologiska lunchen och fikan kom från Svensk Streetfood.se

Näst år är det dags för en ny hållbarhetskonferens. Vilka teman vill du ta del av då? Har du tips på företag eller person som skulle kunna medverka? Mejla i så fall info@csrsmaland.se.

Konferensen arrangerades av CSR Småland i samverkan med Coompanion Jönköpings län och Jönköpings University, inom ramen för projektet Social Innovation för Regional Utveckling.

Aktuella Nyheter i Veckan har också publicerat en artikel och några bilder från konferensen. Tack!