Var med och forma CSR Småland

Nu är det dags att forma nätverket CSR Småland! Vi inbjuder alla företag, ideella organisationer och offentliga aktörer som vill vara med och arbeta för hållbart företagande att bli medlemmar.

Bli medlem före den 30/9 och betala 1 000 kr i medlemsavgift för 2016. Då har ni möjlighet att vara med på det extrainsatta årsmötet i höst (datum kommer inom kort) och vara med och påverka utformningen av nätverket.

På mötet kommer styrelse, valberedning och revisorer att väljas och medlemsavgift för 2017 att fastslås. Vi tar tacksam emot förslag på lämpliga styrelseledamöter, valberedare och revisorer.

För att bli medlem skicka ett mejl till medlem@csrsmaland.se