Våra nätverk

CSR Småland arrangerar en rad olika nätverk som våra medlemmar, och även andra aktörer, är varmt välkomna att delta i. Nätverken grundar sig i de behov vi har sett och hört om hos olika företag, för att på bästa sätt kunna bidra och stötta i hållbarhetsarbetet. För tillfället har vi endast ett nätverk igång, nätverket för hållbarhetschefer/ansvariga.

Aktiva nätverk

Nätverk för hållbarhetschefer/ansvariga

Tillsammans med Handelskammaren i Jönköpings län har CSR Småland dragit igång ett nätverk för hållbarhetschefer. I dagsläget deltar ca 14 personer men det finns möjlighet att ta in fler om det finns intresserade. Under 2022 planeras 4 träffar. Mer info finns på Handelskammarens hemsida. Medlemmar i Handelskammaren eller CSR Småland har rabatterat pris. Nätverket leds av Anna Carendi och Jenny Jakobsson från Hållbarhetsteamet.

 

Pausade/avslutade nätverk

Nätverk för en hållbar arbetsplats – ny nätverksledare sökes!

Tvärfunktionellt och tvärsektoriellt nätverk för ledare som vill skapa förutsättningar för att människor ska må bra och trivas på sin
arbetsplats. I detta nätverk möts olika branscher och roller med det gemensamma målet att motverka psykisk ohälsa och skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats. Vi hoppas kunna starta igång detta nätverk under året.

Nätverk för hållbar kommunikation

Detta nätverk leddes av Ulrika Gotthardsson från Uttryckeriet, men är nu avslutat.

Nätverk för hållbarhet i leverantörskedjan

Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan handlar om att utveckla och implementera en metodik för att på ett strukturerat sätt hantera frågor kring socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Metodiken har som mål att generera både samhällsnytta och affärsvärde och är utvecklad för att passa små och medelstora företag som har begränsade resurser. Målet med nätverket är att deltagande företag ska påbörja ett aktivt arbete kring hållbarhet i leverantörskedjan. Nätverket riktar sig till de som köper in eller upphandlar råvaror eller produkter där det finns en leverantörskedja som sträcker sig utanför Sveriges och ofta utanför Europas gränser.

Om intresse finns från medlemmar kan detta nätverk starta upp. Kontakta info@csrsmaland.se vid intresse.