Våra nätverk

CSR Småland arrangerar en rad olika nätverk som våra medlemmar, och även andra aktörer, är varmt välkomna att delta i. Nätverken grundar sig i de behov vi har sett och hört om hos olika företag, för att på bästa sätt kunna bidra och stötta i hållbarhetsarbetet. Några av nätverken har pågått en längre tid, något ligger pausat i jakt på ny nätverksledare och ett nätverk ska starta nu i maj 2022.

Kanske hittar du något nätverk som känns passande just för ditt sammanhang och dina omständigheter?

Nätverk för en hållbar arbetsplats – ny nätverksledare sökes!
Tvärfunktionellt och tvärsektoriellt nätverk för ledare som vill skapa förutsättningar för att människor ska må bra och trivas på sin
arbetsplats. I detta nätverk möts olika branscher och roller med det gemensamma målet att motverka psykisk ohälsa och skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats. Vi hoppas kunna starta igång detta nätverk under året.

Nätverk för hållbar kommunikation
Hållbar kommunikation handlar om att kommunicera hållbarhetsarbete – att utforma budskap och välja kanaler. Det handlar om att lyfta fram och integrera hållbarhetsarbetet i företagets kommunikation, att utforma budskap för olika målgrupper, förklara komplexa saker enklare och skapa tillgänglighet, samt att göra det som ger bäst effekt för den tid och de pengar som kan avsättas. Nätverket hålls ihop av Ulrika Gotthardsson, Uttryckeriet. Priset för att delta i detta nätverk kan hållas nere då deltagarna själva deltar i, och bidrar till, nätverksträffarna.

Nätverk för hållbarhetschefer/ansvariga
Tillsammans med Handelskammaren i Jönköpings län har CSR Småland dragit igång ett nätverk för hållbarhetschefer. I dagsläget deltar ca 14 personer men det finns möjlighet att ta in fler om det finns intresserade. Under 2022 planeras 4 träffar. Mer info finns på Handelskammarens hemsida. Medlemmar i Handelskammaren eller CSR Småland har rabatterat pris. Nätverket leds av Anna Carendi och Jenny Jakobsson från Hållbarhetsteamet.

Nätverk för hållbarhet i leverantörskedjan – start 14 juni 2022!
Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan handlar om att utveckla och implementera en metodik för att på ett strukturerat sätt hantera frågor kring socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Metodiken har som mål att generera både samhällsnytta och affärsvärde och är utvecklad för att passa små och medelstora företag som har begränsade resurser. Målet med nätverket är att deltagande företag ska påbörja ett aktivt arbete kring hållbarhet i leverantörskedjan. Nätverket riktar sig till de som köper in eller upphandlar råvaror eller produkter där det finns en leverantörskedja som sträcker sig utanför Sveriges och ofta utanför Europas gränser. 

Vi planerar för fyra fysiska träffar, ca 4 h per gång. Första träffen genomförs 14 juni och då går vi igenom metodiken för hållbarhetsarbete i leverantörskedjan. Vid de efterföljande träffarna arbetar vi med de olika verktygen.

Samordnare för nätverket är Patrik Sundberg, som driver Sundberg Sustainability och är delägare i Hållbarhetsteamet och som har 25 års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete.

Deltagaravgiften är 7 500 kronor för medlemmar i CSR Småland och 15 000 kronor för icke medlemmar. Avgiften faktureras utan moms.