Vill ni visa upp ert hållbarhetsarbete på vår konferens den 22 november?

Den 22 november arrangerar CSR Småland en hållbarhetskonferens på temat Hållbara Affärer – genom Agenda 2030. Deltagare kommer att vara representanter från näringslivet, ideella organisationer, akademien och offentliga aktörer.

Vi vill att konferensen ska vara en mötesplats för kunskap, inspiration, erfarenhetsutbyte och möjlighet att skapa nya kontakter och hitta samarbetspartners.

Därför ser vi gärna att företag och organisationer medverkar på vår utställning i anslutning till konferensen. Passa på att berätta vad ni gör inom hållbarhetsområdet, efterlys lösningar på era utmaningar, skapa forum för samtal eller marknadsför era hållbara produkter och tjänster.

Det kommer att finnas ståbord och möjlighet att ha en roll-upp eller liknande. För medlemmar i CSR Småland kommer det att vara gratis att ställa ut. Övriga får lämna ett frivilligt bidrag till föreningen.

Är ni intresserade,  kontakta info@csrsmaland.se senast den 15 november.

Genom konferensen vill vi vara med och bidra till Mål 17.
Ett multi-aktörsperspektiv genomsyrar Agenda 2030 och krävas för att lyckas nå de globala målen. Den offentliga sektorn, näringslivet, civilsamhället och akademien måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå till år 2030. CSR Småland verkar för att denna samverkan ska komma till stånd och hoppas att flera aktörer ska finna varandra på vår konferens och utveckla samarbeten som främjar hållbar utveckling.